Mindre smitta utan beröring

FM Mattsson Tronic är en serie beröringsfria blandare för offentlig miljö. Utloppspip och sensor har placerats för att minska risken för bakteriespridning. Den inbyggda funktionen hygienspolning ger kontinuerlig genomspolning av vattenledningen – perfekt för skolor där vattnet blir stillastående under loven, menar FM Mattsson.

Vid behov av legionellasanering har FM Mattsson Tronic en funktion för hetvattenspolning. Med hjälp av en fjärrkontroll och med ett handgrepp går det att programmera blandaren att spola hetvatten under en förutbestämd tidsperiod. När det är klart återgår blandaren till normal funktion.

– Inom sjukvården ställs det höga krav på produkters handhavande då risken för smittspridning är stor och det finns stora pengar att spara i och med att minimera dessa risker. I FM Mattsson Tronic har vi lagt stort fokus på att skapa en produkt som både är användarvänlig och ett tryggt val för offentliga miljöer, säger Marina Thors Morell, produktchef på FM Mattsson, i ett pressmeddelande.

Med funktionen för automatisk avstängning passar blandaren också där blandaren används av många och man vill säkerställa att den stängs av, exempelvis i omklädningsrum och campingstugor.

FM Mattsson Tronic finns i fyra varianter och med två anslutningsmått.