Reparation värmepump

Försäkringsbolaget Folksam presenterade en rapport om reparationer av värmepumpar. Rubriken gav intrycket av en bransch med rufflare och bedragare. I själva verket visar rapporten på överdebitering i endast 0,9 procent av fallen.