Slopat bygglov?

Nu finns det förslag från regeringen på att slopa även bygglov på solfångare och solceller.

Kommer ju underlätta enormt om detta blir så

Slopat bygglov för solceller och solfångare
"GYNNAR BÅDE EL- OCH VVS-BRANSCHEN"
Publicerad: 16 mars 2017
Text: Eva-Maria Fasth, Klas Sörbo
Installationer av solceller och solfångare ska inte längre behöva bygglov, meddelade regeringen i dag och gav Boverket i uppdrag att utreda saken.

Det tidigare förslaget om att slopa bygglov för balkonger utvidgas nu till att gälla solceller, solfångare och altaner.

– Intresset för solceller och solfångare kommer att öka, det gynnar både el- och VVS-branschen. Det är en stor översyn som vi nu gör över hela byggregelverket, något som är bra för alla i byggbranschen, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till VVS-Forum.

Förslaget välkomnas av branschföreningen Svensk Solenergi.

– Vi tycker det är jättebra att reglerna blir lika i hela Sverige. Nu varierar reglerna mellan olika kommuner. Vissa har bygglovskrav, andra inte och även kostnaderna varierar, säger Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, till VVS-Forum

Vad innebär förändringen för solenergibranschen?

– Det innebär att ytterligare en administrativ sak som anses krånglig försvinner. Nyligen togs momsregistreringskravet bort för privatpersoner som vill sälja solel och detta är ytterligare ett steg i rätt riktning. Vi efterfrågar inte nya stöd utan ser hellre förenklingar av regelverket,

Sveriges Byggindustrier (BI) tycker det är bra att kommunala handläggare får mer tid till bygglov för bostäder.

– Vi tycker det är bra om kommunerna inte behöver lägga tid på så mycket detaljer i sin handläggning. Regeringen och Peter Eriksson tar här ett litet steg i rätt riktning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på BI, i ett pressmeddelande.

Bostadsministern har också påpekat kommunernas olika tillämpning av lagar och bestämmelser kring byggandet, vilket också välkomnas av BI.

– En ökad enhetlighet över landet skulle göra beslut mer förutsägbara vilket är mycket önskvärt från branschen, säger Björn Wellhagen.