Rent och friskt vatten

På Rör-Anders har vi lång erfarenhet av installation och service av vattenfilter. I vår butik kan man hämta vattenflaskor för filteranalys. Vi samarbetar med Filtrena & Callidus.

Vi har också försäljning av de mest vanliga filtermaterialen i vår butik

Vatten är tyvärr ofta en försummad vara i våra hushåll se socialstyrelsen för lite råd om vattenkvaliter.

Vatten är inte bara en förutsättning för allt liv, utan också ett absolut villkor för en hög livskvalitet för den moderna människan.

Vi i Sverige är lyckligt lottade. Vi har gott om vatten och är vana att kunna slösa med det. Tyvärr är risken för föroreningar i privata brunnar idag större än någonsin. Dels beror detta på försurningen som fortsätter öka över hela landet, dels på effekter av konstgödsling och andra utsläpp från jordbruk, industri och trafik.

I många områden kan vattnet bli dåligt på grund av de naturliga förutsättningarna som finns i marken. Det kan till exempel vara järn, mangan, kalk eller radon som påverkar vattnets kvalitet negativt.

Det är faktiskt så att de allra flesta enskilda brunnar i Sverige skulle tjäna på någon form av vattenrening. Med rätt teknik är det varken speciellt svårt eller dyrt att effektivt rena även det mest oaptitliga och förorenade vatten.

Hur märker man om man har dåligt vatten?

Det tydligaste tecknet är om vattnet är missfärgat och grumligt eller om det smakar och luktar illa. Det behöver inte nödvändigtvis alltid vara farligt att dricka, men det smakar oftast inte speciellt gott. Förutom dålig smak, lukt och färg kan vattnet missfärga vittvätt, färga blont hår grönt och fräta sönder eller kalka igen vattenledningar och hushållsmaskiner.

Ett annat vanligt tecken på att allt inte står rätt till är att tvålen och schampot inte vill löddra ordentligt och att det går åt för mycket tvätt- och diskmedel.

Ett mycket obehagligt sätt att upptäcka att man har problem är om man får en vattenskada på grund av att vattnet har frätt sönder husets vattenledningar eller att varmvattenberedaren drar för mycket el eller slammar igen. Även om ditt vatten ser rent ut och smakar friskt så kan det faktiskt påverka värdet på ditt hus negativt, orsaka stora vattenskador och vara en källa till ohälsa för dig och din familj. Vissa föroreningar t.ex. radon kan man varken se eller känna smaken av. De kan bara upptäckas genom ett laboratorietest.

Vad spelar vattenkvaliteten för roll?

Vatten är ett fantastiskt ämne, oslagbart när det gäller att hålla oss vid liv. Vi gör av med 1-2 liter varje dag och då gäller det att fylla på med nytt som håller högsta kvalitet.

Det är känt sedan länge att vatten inte bara förhindrar oss från att torka ut. Dricker vi tillräckligt med rent friskt vatten mår vi mycket bättre, orkar mer och håller oss friskare.

Text: Callidus